• Zielgruppen
  • Suche
 

Amaçlar

Genel Amaç: Erken okul terkinin azaltılmasına katkı sunmak.

Özel Amaç I: Farklı aktörler arasında bir sosyal ağ kurarak risk altındaki öğrenciler için destek önlemlerinin uygulanması. Ebeveynler, azınlıkların ve kurumların temsilcileri vesair okul çevresinde bulunan aktörler erken okul terki riski altındaki öğrencilerin entelektüel ve duygusal gelişimlerini teşvik etmek amacı ile bu proje içinde yer alacaklardır. Okullar öğrenme çevrelerine dönüştürülecektir. 

Özel Amaç II: Öğretmenler için aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek amacı ile eğitim programının düzenlenmesi: a) Sosyal ağların kullanılması yolu ile risk altındaki öğrencilere sosyal destek oluşturulması, ve b) Öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenciler arasındaki farklılıkları yönetebilme yeterliliklerini geliştirmelerinin sağlanması.