• Zielgruppen
  • Suche
 

Arka Plan

Avrupa Birliği Eğitim Politikası’nın hedef aldığı değer 2020 yılı itibari ile erken okul terki oranının %10’un altına indirilmesidir. Eğitim ve öğretmenlerin eğitimi Avrupa işbirliği (ET 2020, 2009/C119/02) stratejik çerçevesinin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

a) Hayat boyu öğrenme ve hareketliliği hayata geçirmek

b) Eğitim ve öğretmen eğitiminin kalitesini ve etkinliğini geliştirmek

i) Fıkrasında belirtilen amaç ile ilgili olarak PEARLS ileri düzey eğitim programı Avrupa yeterlilik çerçevesinin bir parçasıdır ve katılımcılar EUROPASS Hareketlilik belgesini alacaklardır. Bu belge uluslar arası kabul gören ve bir başka Avrupa ülkesinde bu bilgi ve yeteneklerin kazanıldığını gösteren bir belgedir.

PEARLS projesinin fonlanma ve uygulama süresinin bitiminin ardından bu eğitim programı düzenli olarak yeni katılımcılara verilecektir.   Öğretmenler yine Erasmus + programının bir parçası olan ve hareketlilik üzerine kurgulanmış Anahtar Eylem 1 (KA1) programına başvuru yaparak bu eğitim programına katılabileceklerdir. Hayat boyu öğrenmenin önemli bir parçası olan öğretmenlerin hareketliliği PEARLS projesi ile daha da geliştirilmiş olacaktır.

ii) Fıkrasında belirtilen amaçla ilgili olarak, öğrenci merkezli bir eğitim verme bilgi ve tecrübelerini öğretmenler geliştirme imkanı bulacaklardır. Bu proje ile yine dezavantajlı gruplardan, özel öğrenme ihtiyacı içinde bulunan gruplardan, mültecilerden ve diğer ulusal azınlıklardan (Romanlar gibi) öğrencilere ulaşılmış olacaktır. Bu proje sayesinde daha fazla öğrencinin okullardan mezun olması sağlanmış olacaktır.