• Zielgruppen
  • Suche
 

Proje Ortakları

Leibniz Üniversitesi Hannover, Almanya

Yurttaşlık Eğtimi Enstitüsü 

Prof. Dr. Dirk Lange

Bu projenin koordinatörü Leibniz Üniversitesi (Hannover, Almanya) Yurttaşlık Eğitimi Enstitüsü’dür. Üniversite 1931 yılında kurulmuştur ve bugün 21.000 öğrencisi ve 4.700 öğretim üyesi bulunan bir üniversite haline gelmiştir. Demokrasi öğrenimi “demokrasi öğrenme süreci”nin bilimsel olarak incelenmesi anlamına gelmektedir. Yurttaşlık dersi verecek öğretmen adayları okulumuzda öğrenci olarak bulunmaktadırlar. Aktif vatandaşlık enstitünün araştırmalarının ve eğitiminin odak noktasında bulunmaktadır. Enstitü eğitim araçları, ders içeriği ve öğretim malzemeleri geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. 

İnsan Hakları Derneği Berlin, Almanya

Sandra Moßner ve Bernhard Stolz

Derneğimizin amacı insan haklarının ve insanlığım seküler temeller üzerinde geliştirilmesidir. Berlin-Brandenburg bölgesinde dernek 1200 çalışanı ile birlikte aktif durumdadır.

Çalışma alanlarımız:

-Hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında danışmanlık hizmeti sunmak,

-Berlin bölgesinde 25 ana okulunda eğitimlerin devam ettirilmesini sağlamak,

-Berlin’deki ilkokullarda Etik dersinin verilmesini sağlamak.

Almanya İnsan Hakları Derneği (HVD) öğretmen eğitimi birimi göçle ilgili Avrupa sosyal ağları ve projeleri üzerine farklı çalışmalar içinde yer almaktadır. Berlin ve Brandenburg bölgelerinde derneğimiz etik dersleri aracılığı ile 50.000 öğrenciye ulaşmaktadır ve bu derslerde etik ve ahlaki değerlerin dinden bağımsız bir perspektifden öğretilmesini içermektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konvensiyonu bizim rehberlerimizden bir tanesidir. Öğretmen eğitimlerimizin yanı sıra ayrımcılıkla mücadele bizim önemli konularımız arasında yer almaktadır. Ayrıca bir KA1 projesi olarak Türkiye’den Afacan Derneği ile eğitim çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Artemisszió Derneği, Macaristan

Erzsébet Csáky ve Zsuzsanna Komjáthy

Artemisszió Derneği 1998 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur ve 17 çalışanı bulunmaktadır. Kültürel ve sosyal olarak farklılıklara sahip sosyal gruplar arasında diyalog oluşturmayı desteklemek çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Üzerinde çalıştığımız üç temel konu, marjinalize olmuş grupların toplumla bütünleştirilmesi, yetişkin eğitimleri düzenlenmesi ve okul çalışmalarıdır. Aktivitelerimiz uluslararası bir boyuta sahiptir: Budapeşte’de geniş bir sosyal ağa sahibiz, Macaristan’da bulunan dezavantajlı bölgeler ile ilgili çalışmalarımız bulunuyor ve Avrupa’daki ve Avrupa dışındaki sivil toplum kuruluşları (Brezilya, Kolombiya, Sierra Leone gibi) ile ortak çalışmalarımız ve işbirliklerimiz bulunuyor. Kuruluşumuz Avrupa Göç Ağının bir üyesi olan Macaristan grubunun, Anna Lindh Vakfı’nın ve Global Eğitim Çalışma Grubu’nun (Milli NGDO) bir üyesidir. 

Losconi İlkokulu, Macaristan

Piroska Czifrik ve Tímea Kiss

Okul Budapeşte’de 8. Bölgede yer almaktadır. Okulda dezavantajlı kesimlerden gelen öğrenciler yoğun olarak bulunmaktadır ve 550 öğrenci okulumuzda eğitim görmektedir. Roman çocukları okuldaki öğrencilerimizin %60’ını oluşturmaktadır. 66 eğitimci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve öğrencilerimize daha fazla destek sağlayabilmek adına yeni girişimlerde bulunuyoruz. Faaliyetlerimizi güçlendirmek için yurttaşlık enstitüleri, spor kuruluşları, müzeler ve Macaristan Satranç Derneği gibi kuruluşlarla yeni işbirlikleri oluşturmaya devam ediyoruz.

Okulumuzda öğretmenler arası ilişkiler v öğretmenler ile yöneticimiz olan Csilla Stenzinger arasında sağlıklı ilişkiler geliştirilmiştir ve karşılaştığımız sorunlar ile etkin bir mücadele için uygun koşullara sahip durumdayız. 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar yaptığımız takım öğretimi çalışmalarımız bulunmaktadır ve bu tecrübemizi PEARLS projesine aktarma çabası içindeyiz. 

Tekirdağ Çiftlikönü Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Necmi Gündüz ve Semih Marangoz

Derneğimiz 2010 yılında Tekirdağ ilinde kuruldu ve Marmara Denizi’nin hemen üzerinde yer alan bölgemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 150.000 insanın yaşadığı şehrimizde iki tane Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler yoksulluktan muzdarip olan insanların bir araya geldiği yoksulluk merkezlerine dönüşmüş bulunmaktadır. Eğitim kurumlarındaki devamsızlık ve erken okul terki yoksulluk çıkmazını daha da derinleştiren faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Derneğimiz Romanlar, Roman olmayanlar ve resmi kurumlar arasında sosyal bağlantıların güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Romanların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ve genç Romanların durumlarının iyileştirilmesi en önemli temel amacımızdır. 

Mustafa Necati İlkokulu Edirne, Türkiye 

Özlem Oktay

Okulumuzda 6 ve 10 yaşları arasında 150 öğrenci bulunmaktadır ve bu öğrencilerin önemli bir çoğunluğu Roman öğrencilerden oluşmaktadır. Ayrıca 15 engelli öğrencimiz bulunmaktadır ve bu öğrencilerimiz Sosyal Çalışma Enstitüsü tarafından desteklenmektedir, ancak verilen destek Avrupa standartları ile karşılaştırılamaz durumdadır. Okulumuz Türkiye-Yunanistan sınırının sadece 2 km ötesinde bulunmaktadır ve Marmara bölgesinde yer almaktadır.

Okulumuzdaki öğrencilerin velilerinin sadece %5 düzenli bir işe sahip iken, geri kalanı geçici işlerde çalışmakta ve devletimizin yaptığı sosyal yardımlardan istifade etmektedirler. Bu durum öğrencilerimizin başarıları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek amacı ile okulumuzda dans, müzik, ve tiyatro gibi küçük çaplı çalışmalarımızı imkanlarımızın müsaade ettiği ölçüde devam ettiriyoruz. PEARLS projesi içinde bu çalışmalarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Ayrıca 382 öğrencisi (14-18 yaşları arasında) bulunan Edirne Fen Lisesi ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. PEARLS projesi içinde diğer organizasyonlar ile yeni çalışmalar başlatmayı amaçlıyoruz ve öğrencilerimiz için sağlıklı ve güçlü yeni sosyal ağlar kurmak istiyoruz. 

Gipsy Eye Derneği, Romanya

Ionut Stan

Gipsy Eye üniversite ve lise mezunları ile herhangi bir okul mezunu olmayan farklı sosyal gruplardan Romanların oluşturduğu köklü bir organizasyondur. Bizim motivasyon cümlemiz “Ön yargının ötesini gör!”dür. Gipsy Eye 2007 yılında 6 öğrenci tarafından kurulmuş ve 2008 Ağustosunda resmi bir dernek kişiliğine kavuşmuştur. Romanya’nın kuzey doğusunda yer alan Yaşi şehrinde yer alan derneğimizin bulunduğu bölge ülkenin en az gelişmiş bölgesidir. Ancak Yaşi Romanya kültüründe ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. (Bükreş ve Cluj’dan sonra en büyük üniversite merkezi olması gibi) Romanya’daki Romanların %5’i Yaşi sınırları içinde yaşamaktadır.

Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirerek ülkedeki Romanlara karşı oluşmuş olan ön yargı ile mücadele ediyoruz:

-Eğitime eşit erişim fırsatına sahip olabilmeleri için Roman öğrencileri desteklemek,

-Arabuluculuk yaparak ve öğretmenlere eğitimler düzenleyerek Roman öğrencilerin okulu terketmelerini önlemek,

-Roman kızlarını rol modeller olmaları ve projelerde aktif rol almaları için desteklemek,

-Roman gençliği içinde onlara Roman kültürünü ve tarihini tanıtarak bir Roman kimliği oluşturmak.

 

Cozmesti Orta okulu, Romanya

Angela Casariu

Cozmesti okulu Romanya’nın doğu bölgesinde Moldova sınırında yer almaktadır. 316 öğrencinin öğretim gördüğü okulumuzda öğrenciler 3 ile 15 yaşları arasındadırlar. Öğrencilerimiz farklı sosyal altyapılara sahiptirler ve dezavantajlı sosyal gruplardan gelmektedirler. Okul ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul bölümlerinde oluşmaktadır ve okulumuzun imkanları göreceli olarak gelişmiş durumdadır. (yansıtıcılarımız, bilgisayarlarımız, yeni mobilyalarımız ve modern öğretim materyallerimiz bulunuyor) Ayrıca tüm ülke çapında ün yapmış bir ana okulumuzda bünyemiz içinde hizmet vermektedir.

PEARLS projesinin vereceği finansal destek sayesinde okulumuz daha fazla sayıda dezavantajlı öğrenciye ulaşabilecek ve özellikle Roman öğrencilerin okuldan ayrılmasını engellemek üzere daha geniş çalışmalar yapılabilecektir. Okulumuzda istisnai olarak iki Roman kökenli öğretmeniz görev yapmaktadır ve bu diğer Romanya okullarında görülmeyen bir durumdur. Bu bizim Roman öğrencilere ve onların velilerine erişebilmemiz için önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Eğitim ve Öğretmen Eğitimi Ajansı, Hırvatistan

Nevenka Lončarić-Jelačić

Eğitim ve Öğretmen Eğitimi Ajans (ETTA) Hırvatistan’da genel eğitim alanında profesyonel ve danışmanlık desteği vermekle sorumlu bir kamu kurumudur. ETTA’nın Zagrep’teki merkez ofisinde 110 tecrübeli danışman çalışmaktadır. Ülkedeki eğitimcilere profesyonel destek vermenin yanı sıra çalışmamızın temel parçaları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Hırvatların yurt dışında eğitim görmeleri ve yabancıların Hırvatistan’da eğitim görmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması, milli müfredatın oluşturulması ve uygulanması konusunda katılımcı olunması, milli müfredatın uygulanması ile uygulanan milli eğitim süreçlerinin gelişiminin izlenmesi, vesair.

1999 yılından bugüne, ülkemizde insan hakları eğitimlerinin uygulanması ve aktif vatandaşlık müfredatının uygulanması konusunda asıl sorumlu kurumuz. 2005-2015 yıllarını içeren Romanların İçerilmesi Ulusal Planı’nın uygulanması ve ilgili dökümanlarının hazırlanması milli müfredat çalışmaları içinde yürütülmektedir.

                

Proje Koordinatörü

Gottfried Wilhelm Leibniz Üniversitesi Hannover, Almanya

Felsefe Fakültesi

Yurttaşlık Eğtimi Enstitüsü

Profesör Doktor Dirk Lange

Schloßwender Straße 1

30159 Hannover, Almanya