• Zielgruppen
  • Suche
 

Budapeşte’de PEARLS İleri Öğretmen Eğitimi

Eğitim süresince ilham veren bilgi ve tecrübe alışverişi

 

“Tüm Romanlara Roman dilini konuşamıyor.”

“Romanların tarihi okula devam eden Roman çocuklarının %70’ine öğretilmiyor.” 

Bu iki cümle eğitim süresince katılımcıları hayretler içinde bırakan gerçeklerden sadece ikisi. Romanya, Macaristan, Türkiye ve Almanya’dan eğitimcilerin yanı sıra, Hırvatistan’dan Benjamin Ignac eğitimci olarak katıldı. Ignac Avrupa Roman Hakları Merkezi’nde çalışıyor ve Orehovica-Hırvatistan’da bir ilkokuldan mezun olmuş. Bu okuldan üç öğretmen bu eğitime katıldı. Bu öğretmenler Roman çocuklarının içerilmesi konusunda önemli bir deneyim geliştirmişler. Örneğin, bu öğretmenler Roman ve Roman olmayan velilerin çocuklarını okuma yazmayı öğrenmeleri ve çocuklarını yetiştirmeleri konusunda eğitime aktif olarak katılmaları için kurslar düzenliyorlar. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje için iyi bir başlangıç noktası olmuş. Her ne kadar proje başarılı ile sonlandırılamadan bitmiş olmasına rağmen, hala bazı öğretmenler bu eğitimleri devam ettiriyorlar. Herhangi bir ücret karşılığı olmayan bu dersler gönüllük ile devam ettiriliyor. Romanya’dan Gipsy Eye kurucusu Ionut Stan bu öğretmenlere: “Öğrencileriniz için kalem, defter veya kitap aldınız mı ?” diye sordu. Öğretmenlerin bu soruya olumlu cevap vermeleri karşısında Ionut onlara:”Sakın bunu yapmayın!” dedi.

Roman Öğrencilerin İçerilmesi ile ilgili bölümde bir grup çalışması fotoğrafı Telif Hakkı: Ionut Stan

Ionut bu noktada önemli bir çelişkinin farkında: Öğrenciler eğitimleri için bazı malzemelere ihtiyaç duyuyorlar. Ve Öğretmenlerin bu konuda aktif olmaları gerçekten takdire şayandır. Ancak onların yardım yapmaları durumunda asıl finansal destek vermesi gereken belediye, kamu kurumları ve diğer kuruluşların üzerlerine düşenleri yerine getirmelerinden kaçınmaları için bir fırsat yaratılmış oluyor. Oysa ki bu tür durumların gazete haberleri ve medya aracılığı ile duyurulması ve asıl sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmeye davet edilmeleri gerekiyor. Ionut Stan Hırvatistan’ın Medjimurje (Orehovica okulunun bulunduğu bölge) bölgesinde Roman ailelerinin Romanca yerine Boyaş dilini konuşuyor olmalarını ilk defa öğrendi ve bunun ilginç olduğunu belirtti. Ionut Stan Avrupa’daki tüm Romanların Roman dilini kullanmadığını ve dominant kültürün Romanların kullandıkları dili etkilediğini belirtti.

Simona Borko, Hırvatistan Macinec’de Dr. Ivan Novak ilkokulunda sosyal pedagog, Roman ebeveynlerle başarılı bir işbirliği ortay çıkarmak için önemli faktörleri açıkladı. O ve meslektaşları erken okul terki ile mücadelede etkin olmak için muhakkak aktif olmanın gerektiğinin altını çizdiler. Bunun nedeni ise bazı sorumlu otoritelerin bazen pasif kalıp gerekli müdahaleleri yapmıyor olması olarak gösterildi. Aktif olabilmek için Simona ve arkadaşları kararlarını vermişler ve Açık Akademi (Open Academy)-Adım adım isimli derneğe başvurmuşlar. Simona ve arkadaşları bu kurumda ayrımcılık ve toplum içindeki güç yapıları üzerine bazı eğitimlere katılmışlar. Bu çalışmaları ve eğitimlerin ardından yöneticilerini ve diğer meslektaşlarını alarak Romanların yaşadıkları Parag bölgesine gitmişler. Hepsi birlikte bir beyaz okul otobüsünde yolculuk yapmışlar. Simona bunun önemli değişimlere neden olduğunu belirtiyor. Roman ebeveynler kendilerine ve çocuklarına değer verildiğini ve öğretmenlerin onlara geldiklerini görmüşler. Bu çalışma rutin hale getirilmiş ve her hafta öğretmenler Roman çocukların sorunlarını görüşmek üzere mahalleye gitmeye başlamışlar. Simona artık bu toplantıların okulda yapılmaya başlandığını ve ebeveynler ile öğretmenlerin öğrenci sorunlarını ve genel gündemi okulda bir araya gelerek tartıştıklarını belirtiyor. 

  

Susan Navissi ile İnsan Hakları Çalıştayı

“Hangi faktörler daha iyi bir içerme için gereklidir?” sorusunu soran İgnac birçok Roman öğrencinin Roman olmaktan utanç duyduğunu belirtiyor. Uzun dönemler boyunca dışlanma ile karşılaşan bu insanların bu tür bir duygu geliştirmesinin olağan olduğunun altını çiziyor. Öğretmenlerin Roman öğrencileri Roman kimliğini kabul etme ve bununla gurur duymaları için çalışmalar yapması gerektiğini belirtiyor İgnac. Özellikle Roman olmayan öğrencilerle sosyalleşmelerinin çok önemli olduğunu söylüyor. İnsan haklarının ve çocuk haklarının okullarda öğretilmesinin gerekliliğini belirtiyor. Çocukların bir çoğunun kendi haklarından haberdar olmamaları nedeni ile kendilerini korumak için nereye başvuracaklarını bilmediklerini söylüyor. Çalıştayın devamında Navissi, Berlin Neukölln bölgesinde Richard İlkokulunda öğretmen, öğretimde kullanılabilecek materyalleri ve insan hakları eğitimi ile ilgili uygulamaları katılımcılara tanıttı. Katılımcılar bu materyalleri kendi öğretimlerinde kullanabileceklerini belirttiler.

Katılımcılar genel olarak verilen eğitimden memnun olduklarını belirttiler. Grup içinde oluşturulan atmosferin onlar için önemli olduğunu söylediler. Bazı katılımcılar İngilizce yerine kendi dillerini kullanmayı tercih ettiler. Böylelikle sınıflarında kendi dilleri dışında eğitim alan öğrencilerin nasıl hissettiğini daha iyi anladıklarını öğretmenler belirtti. Budapeşte’de 8. Bölgede bulunan Losconi okulunda  gerçekleştirilen eğitimde 15 katılımcı tecrübe ve bilgi paylaşımından faydalandıklarını söylediler. Piroska Czifrik, projenin Macar ortağının temsilcisi, bu okulda çalışmaktadır. Bir öğrenme ortamı olarak okular bölümünde Kompleks Öğretim programını Czifrik tanıttı ve katılımcılar bu eğitimin faydalı olduğunu belirttiler. 

Losconi okul kulübünde drama dersi-PEARLS katılımcıları ile birlikte

Program akşamlarında katılımcılar kültürler arası partide vakitlerini geçirdiler ve Dokuart’ta (Bir sinema salonu) spontane sinema sohbetlerine katıldılar. 

Avrupa’nın farklı bölgelerinden dans gösterileri
Kültürler arası etkinlik akşamı

Gerçekleştirilen çalıştaylar ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.