• Zielgruppen
  • Suche
 

Cilj je obrazovne politike EU-a  smanjiti stopu ranog napuštanja školovanja do 2020. godine ispod 10 %. Ciljevi su strateškog okvira za Europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020, 2009/C119/02), između ostaloga, sljedeći:

a) da cjeloživotno učenje i mobilnost postanu realnost;

b) poboljšanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i osposobljavanja.

Povezano s prvim ciljem, daljnje osposobljavanje u sklopu PEARLS-a dio je Europskoga kvalifikacijskog okvira u sklopu kojega će sudionici biti dio EUROPASS mobilnosti. Radi se o međunarodno prihvaćenom dokumentu koji skuplja znanja i vještine stečene u nekoj drugoj europskoj zemlji.

Nakon završetka razdoblja financiranja osigurat će se redovito dodatno stručno usavršavanje nastavnika u sklopu PEARLS-a. Nastavnici mogu sudjelovati u mobilnosti u svrhu pojedinačnog učenja pod nazivom Ključna aktivnost 1 (KA1), što je aktivnost iz programa Erasmus +. Time će mobilnost za nastavnike, kao jedan od ključnih elemenata cjeloživotnog učenja, biti ojačana projektom PEARLS.

Povezano s drugim ciljem, nastavnici uče razvijati mogućnosti individualnog usavršavanja i učenja usmjerenog na učenike, uzimajući u obzir svoju stručnost odnosno iskustvo. To znači da će biti obuhvaćeni učenici koji su u nepovoljnijem položaju, s posebnim potrebama te novopridošli migranti i pripadnici nacionalnih manjina (npr. Romi), i da će znatno veći broj učenika završiti školovanje.