• Zielgruppen
  • Suche
 

Leibniz University Hannover, Njemačka

Institut za građanski odgoj i obrazovanje
Prof. Dr. Dirk Lange 

Koordinator je projekta Institut za građanski odgoj i obrazovanje Sveučilišta Leibniz u Hannoveru u Njemačkoj. Sveučilište je osnovano 1831. godine, a sada ima 21 000 studenata i 4 700 djelatnika. Kolegij Didaktika demokracije opisuje znanstveno ispitivanje učenja demokracije, a upisuju se studenti koji će postati nastavnici građanskog odgoja i obrazovanja. Središnja je točka poučavanja i istraživanja aktivno građanstvo. Institut ima veliko iskustvo u razvoju nastavnih alata, kurikula i nastavnih materijala.

Humanističko udruženje Njemačke, odsjek Lebenskunde

Sandra Moßner i Bernhard Stolz

Svrha je našeg udruženja promicanje humanizma i čovječnosti na sekularnim temeljima. U Berlinu i Brandenburgu HVD odsjek ima 1200 zaposlenika.

Opseg našeg rada obuhvaća:

– savjetovanje;

– odgovornost za 25 vrtića u Berlinu;

– podučavanje predmeta Lebenskunde (usporedivo s predmetom Etika) u osnovnim školama u Berlinu.

Odjel za stručno usavršavanje nastavnika Humanističkog udruženja Njemačke (HVD), odsjek Berlin, angažiran je u raznim europskim mrežama i projektima na temu migracije. Predmet Lebenskunde obuhvaća 50 000 učenika u Berlinu i Brandenburgu, a bavi se etičkim i moralnim učenjem iz nereligijske perspektive. Konvencija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda jedna je od naših smjernica. Antidiskriminacija je važna tema u našoj nastavi i u našim nacionalnim i međunarodnim seminarima za stručno usavršavanje nastavnika, što redovito podučavamo i u okviru Erasmus KA1 programa u Afacanu / Turskoj.

 

Zaklada Artemisszió Mađarska

Erzsébet Csáky and Zsuzsanna Komjáthy

Artemisszió je privatna nevladina udruga osnovana 1998. godine, sa 17 zaposlenih na puno radno vrijeme. Cilj je potaknuti kontinuirani dijalog između kulturno i društveno različitih skupina. Postoje tri glavna područja rada: integracija marginaliziranih skupina, obrazovanje odraslih i školski programi.

Naše aktivnosti imaju međunarodni karakter: imamo široku mrežu socijalnih partnera u Budimpešti, aktivni smo u siromašnim područjima Mađarske, surađujemo s drugim nevladinim udrugama iz različitih europskih i izvaneuropskih zemalja (npr. Brazil, Sierra Leone). Zaklada je članica mađarskog ogranka Europske migracijske mreže, Zaklade Anna Lindh i Globalne radne skupine za obrazovanje HAND (nacionalna NGDO platforma).

Osnovna škola Losonci, Mađarska

Piroska Czifrik and Tímea Kiss

Škola se nalazi u 8. okrugu Budimpešte. Ima 550 učenika koji su uglavnom slabijeg društveno-ekonomskog podrijetla, a udio romske djece iznosi 60%.

Losonci ima 66 nastavnika koji stalno traže nove mogućnosti podrške svojim učenicima. Na primjer, povezuju se s građanskim institucijama, poput zaklada, sportskih udruga, muzeja, Mađarske šahovske udruge itd.

Radna atmosfera među nastavnicima i između nastavnika i ravnateljice Csille Stenzinger vrlo je dobra – što je dobar preduvjet za rješavanje problema učenika. Štoviše, timska nastava primjenjuje se od 1. do 4. razreda, a taj će pristup biti ugrađen u PEARLS-ovo dodatno stručno usavršavanje nastavnika.

 

Udruga za pomoć i solidarnost Roma, Tekirdağ, Turska

Necmi Gündüz i Semih Marangoz

Naša udruga osnovana je 2010. godine u Tekirdağu, koji se nalazi na sjevernoj obali Marmara. Grad od 150 000 stanovnika ima dvije glavne četvrti u kojima žive Romi. Ove su četvrti mjesta u kojima ljudi pate od siromaštva. Niska stopa pohađanja škola i rano napuštanje školovanja ključni su problemi povezani sa siromaštvom. Cilj je naše udruge razviti mrežu između Roma, javnih institucija i neromske populacije. Jedan od naših glavnih ciljeva poboljšanje je obrazovne situacije među mladim Romima.

 

Osnovna škola Mustafa Necati

Özlem Oktay 

Naša škola ima 150 učenika, u dobi od 6 do 10 godina, a svi su iz romskih zajednica.

Imamo i 15 učenika s invaliditetom, kojima podršku pružaju djelatnici socijalne skrbi, ali se ta podrška ne može usporediti sa zapadnoeuropskim standardima. Škola Mustafa Necati nalazi se samo dva kilometra od grčke granice i pripada turskoj regiji Marmara.

Samo 5% roditelja ima redovit posao, ostali imaju povremene poslove ili ovise o niskoj socijalnoj pomoći države. Ovakvi uvjeti negativno utječu na uspješnost učenika. Da bismo stanje poboljšali, organiziramo, u malim razmjerima, izvannastavne aktivnosti kao što su pjevanje, ples i kazalište. Kao partner u projektu PEARLS, proširit ćemo ponudu tih aktivnosti.

Štoviše, surađujemo s Prirodoslovnom gimnazijom Edirne koja ima 382 učenika (u dobi između 14 - 18 godina) i 34 nastavnika. Tijekom PEARLS projekta želimo surađivati i s drugim institucijama da bismo uspostavili mrežu za podršku našim učenicima.

 

Udruga Romsko oko, Rumunjska

Ionut Stan

Romsko oko stožerna je organizacija čiji su članovi iz nekoliko društvenih skupina poput sveučilišta, srednjih škola, ali i manje obrazovanih mladih Roma. Naš moto glasi: «Vidjeti izvan granica predrasuda». Romsko oko osnovano je kao neformalna skupina 2007. godine inicijativom šestero romskih studenata, a u kolovozu 2008. godine postala je službena nevladina organizacija. Nalazi se u Iasi, na sjeveroistočnom dijelu Rumunjske, koji pripada manje razvijenim područjima zemlje. Međutim, Iasi ima važnu ulogu u rumunjskom kulturnom i gospodarskom životu (tj. Iasi je treći po veličini sveučilišni centar nakon Bukurešta i Cluja). Ovdje živi 5% rumunjskih Roma.

Cilj nam je boriti se protiv predrasuda prema Romima na sljedeći način:

- davanje podrške romskoj djeci u ravnopravnom pristupu obrazovanju;

- sprečavanje napuštanja školovanja učenika posredovanjem i osposobljavanjem nastavnika;

- poticanje romskih djevojaka da postanu uzor i da budu aktivne u projektima;

- jačanje romskog identiteta mladih Romkinja širenjem znanja o romskoj kulturi i povijesti.

Gimnazija Cozmesti, Rumunjska

Angela Casariu 

Škola Cozmesti nalazi se na istoku Rumunjske, u moldavskoj regiji, ima 316 učenika u dobi od tri do petnaest godina. Dolaze iz različitih društvenih sredina, u većini slučajeva smatra se da su obespravljeni. Škola je podijeljena na vrtić, osnovnu školu i gimnaziju, dobro je opremljena (projektori, prijenosna računala, novi namještaj, moderna nastavna sredstva). Dječji vrtić također pripada školi i ima vrlo dobru reputaciju diljem zemlje.

Uz financijsku potporu projekta PEARLS, školski odbor nastoji uključiti djecu s većim poteškoćama u projekte i partnerstva da bi se spriječilo rano napuštanje školovanja, posebno među romskim zajednicama. Dva nastavnika također dolaze iz romskih zajednica, što je izuzetak u rumunjskim školama, ali i prednost da bi se doprlo do romske djece i njihovih roditelja.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

Nevenka Lončarić-Jelačić

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) javna je ustanova odgovorna za stručnu i savjetodavnu podršku na području općeg obrazovanja u Hrvatskoj. Stručno osoblje AZOO čini 110 viših savjetnika koji rade u središnjem uredu u Zagrebu. Osim stručne podrške obrazovnom kadru, opseg našeg rada je:

-          obrazovanje hrvatskih građana u inozemstvu i obrazovanje stranih državljana u Hrvatskoj;

-          sudjelovanje u razvoju i provedbi nacionalnog kurikula;

-          praćenje razvoja i primjene Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela Hrvatskoga nacionalnog kurikuluma itd.

Od 1999. odgovorni smo za provedbu Nacionalnog kurikuluma za edukaciju o ljudskim pravima i za provedbu Kurikuluma o aktivnom građanskom odgoju i obrazovanju, kojim se provode nacionalni akcijski plan za uključivanje Roma (2005–2015) i drugi važni nacionalni dokumenti.

Koordinator projekta

Leibniz University Hannover, Njemačka

Institut za građanski odgoj i obrazovanje

Prof. Dr. Dirk Lange

Schloßwender Straße 1


30159 Hannover Njemačka