• Zielgruppen
  • Suche
 

PEARLS dodatno stručno usavršavanje u Budimpešti

Inspirativna razmjena iskustava tijekom Međunarodnoga stručnog usavršavanja nastavnika u Budimpešti

„Ne govore svi Romi romskim jezikom.“

„Povijest Roma ne poučava se u školi iako je 70% učenika romske nacionalnosti.“

Ovo su samo dva primjera a-ha efekta do kojeg je došlo tijekom intenzivnog rada u nekoliko radionica. Osim PEARLS trenera iz Rumunjske, Mađarske, Turske i Njemačke, bio je nazočan i Benjamin Ignac iz Hrvatske, koji radi u Europskom centru za prava Roma (ERRC), a kao dijete pohađao je osnovnu školu u Orehovici u Hrvatskoj. U edukaciji su sudjelovala tri nastavnika ove škole, svi s vrlo bogatim iskustvom u inkluziji učenika romske nacionalnosti. Na primjer, vode tečajeve namijenjene svim roditeljima (romskog i neromskog podrijetla) za stjecanje vještina čitanja i pisanja i pomoći u odgoju djece. Polazište za tečajeve bio je projekt financiran iz EU fondova. Iako je projekt ukinut, neki nastavnici nastavljaju s tečajevima za roditelje, uglavnom radeći dobrovoljno, dakle bez naknade za svoj rad. Ionut Stan, utemeljitelj rumunjske nevladine udruge Romsko oko, upitao je sudionike: „Jeste li ikada kupili knjige i olovke za svoje učenike?“ Grupa je odgovorila: „Da!“, a Ionut Stan je provokativno odgovorio: „Nemojte to raditi!“

Rad u skupinama tijekom modula Inkluzija romskih učenika; s desne strane je Ionut Stan

Naravno, on shvaća dilemu: učenici trebaju školski pribor. I cijeni to što se nastavnici često uključe. Istodobno naglašava da su potrebne jasne poruke (pisma, posjeti, peticije, novinski članci i sl.) usmjerene dobivanju više financijske potpore od općina i obrazovnih vlasti.

Ionutu Stanu bila je novost što većina romskih obitelji u Međimurju (u hrvatskoj regiji u kojoj se nalazi škola Orehovica) govori bajaškim jezikom (to nije romski). Objasnio je da ne govore svi Romi u Europi romski ili drugi srodan jezik jer je većinsko društvo djelomično ugasilo romsku tradiciju. 

Simona Borko, socijalna pedagoginja u Osnovnoj školi Dr. Ivana Novaka u Macincu (Hrvatska), slikovito je objasnila čimbenike koji vode do uspješne suradnje s roditeljima Romima. Ona je, zajedno s nekim svojim kolegama, došla do zaključka da nema drugog načina nego da se sami aktiviraju da bi se poboljšala situacija jer nije bilo podrške od vlasti. Nakon toga kontaktirali su nevladinu organizaciju Pučkoga otvorenog učilišta Korak po korak. Simona i neki njezini kolege upisali su se u njihove programe protiv diskriminacije struktura moći unutar društva. Nakon toga pozvali su ostale svoje kolege i ravnatelja te su zajedno otišli u romsko naselje Parag. Svi su se dovezli u velikom bijelom školskom autobusu. «To je puno toga promijenilo» rekla je Simona. «Roditelji naših učenika osjećali su se vrijednima, mogli su vidjeti da je nama učiteljima jako stalo do njihove djece». Otada ona ili netko od njezinih kolega svaki tjedan idu u romsko naselje da bi zajedno s roditeljima razjasnili sve probleme. Sada više romskih roditelja sudjeluje na sastancima u školi na kojima se raspravlja o pitanjima vezanima uz njihovu djecu ili o zajedničkim programima. 

Radionica o ljudskim prvima sa Susan Navissi

„Koji su čimbenici koji dovode do boljeg uključivanja romskih učenika?“ Benjamin Ignac rekao je da većina romskih učenika potiskuje stid što su Romi; mnogi od njih također navode strah zbog višestoljetne diskriminacije i zbog sadašnjih incidenata. Stoga bi bilo dobro kada bi nastavnici pronašli načine kako potaknuti učenike Rome da se ponose svojim romskim identitetom i da se više druže s učenicima koji nisu Romi. Nadalje, istaknuo je da je primjena ljudskih prava i dječjih prava u školama vrlo važna, s obzirom na to što mnoga djeca ne znaju svoja prava i koje bi im institucije mogle pružiti podršku. Tijekom radionice, Susan Navissi, učiteljica u Osnovnoj školi Richard u Berlinu, Neukölln, pokazala je praktične materijale i demonstrirala metode za poučavanje ljudskih prava. Sudionici su bili vrlo zahvalni jer će ih moći izravno koristiti u svojim razredima.

Sve u svemu, povratne informacije sudionika o cjelokupnom stručnom skupu bile su izrazito pozitivne. Istaknuli su iznimno senzibilizirano ozračje unutar skupine. Neki sudionici radije su govorili na svom materinskom jeziku nego na engleskom. Kolega je prevodio, a ostali su pažljivo slušali, bez ikakve netrpeljivosti. Na taj su način neki nastavnici istaknuli da sada bolje shvaćaju svoje učenike koji slabo razumiju nacionalni jezik. Najvažnijim postignućem petnaest sudionika smatra razmjenu iskustava i najboljih praksi te posjet Osnovnoj školi Losonci u 8. okrugu Budimpešte, u kojoj Piroska Czifrik radi kao nastavnica mađarskog jezika. Tijekom modula Škole kao obrazovna okruženja predstavila je metodu suradničkog učenja pod nazivom Program složenog poučavanja, koji su sudionici ocijenili vrlo korisnim.

Nastava u školi Losonci - s PEARLS posjetiteljima

Večeri su bile ispunjene međukulturnom zabavom, spontanim filmskim večerima u prostoru seminara DokuArt (kina) i raznim aktivnostima u Budimpešti, poput organiziranog razgleda 8. okruga.

Ples iz različitih regija Europe
Međukulturne večeri

Sadržaj radionica, raspored i sl. možete pronaći ovdje.