• Zielgruppen
  • Suche
 

Célok

Átfogó célok: Hozzájárulás a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez

Specifikus cél I: A veszélyeztetett tanulók iskolai támogató tevékenységeinek kialakítása - különböző szereplők által alkotott hálózat létrehozásával. Szülőket, kisebbségek képviselőit és vállalkozásokat vonunk be annak érdekében, hogy elősegítsék a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulók szellemi és érzelmi fejlődését. Az iskolák tanulási környezetté alakulnak.

Specifikus cél II: Tanároknak szóló képzés megtervezése és megvalósítása annak érdekében, hogy a) elterjedjen a veszélyeztetett tanulók támogatását célzó hálózatok gondolata, b) a tanárok kulcskompetenciái fejlődjenek a sokszínű osztályok kezelését illetően.