• Zielgruppen
  • Suche
 

Háttér

Az EU oktatási célkitűzése 2020-ig a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése. Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretének célkitűzései (ET 2020, 2009 / C119 / 02) többek között a következők:

a) az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósulása

b) az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása

A fent említett cél tekintetében a) a PEARLS továbbképzés része az Európai képesítési keretnek, így a résztvevők megkapják az EUROPASS bizonyítványt. Ez egy nemzetközileg elfogadott dokumentum egy másik európai országban megszerzett ismeretek és készségek rögzítésére.

A támogatási periódus után a PEARLS tanárképzés rendszeresen megvalósul majd. A tanárok részt vehetnek az egyének számára kialakított tanulási mobilitásokban (Erasmus+ program, “Key Action 1” (KA1). Így a tanárok mobilitása, melynek alapvető szerepe van az élethosszig tartó tanulás folyamatában, fokozódik a PEARLS project által.

B) pontban megfogalmazott célnak megfelelően a tanárok - saját szakértelmüknek és tapasztalataiknak megfelelően - elsajátítják az egyéni és a tanulóközpontú technikákat. Ezáltal a hátrányos helyzetű, speciális igényekkel rendelkező, valamint az újonnan érkezett bevándorló és a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulókat is el tudják érni. Így jelentősen több hallgató fogja befejezni az iskolát.