• Zielgruppen
  • Suche
 

Projekt partnerség

Leibniz University Hannover, Németország

Állampolgári Nevelés Intézet (IDD)

Prof. Dr. Dirk Lange

A project koordinátora a hannoveri Leibnitz Egyetem Állampolgári Nevelés Intézete. Az egyetemet 1831-ben alapították, jelenleg 21,000 diákja és 4,700 munkatársa van. A Demokrácia Didaktikája a "tanulási demokrácia" tudományos vizsgálatát írja le. Itt tanulnak azok a diákok, akik az állampolgári nevelés tanárai lesznek. Az aktív állampolgárság a tanítás és a kutatás fő témája. Az Intézet támogatja az oktatási eszközök, tantervek és oktatási anyagok fejlesztését.

 

Humanistic Association Germany, section Lebenskunde

Sandra Moßner és Bernhard Stolz

Szövetségünk célja a humanizmus és az emberség szekuláris alapon történő gyakorlása. A HVD Berlin-Brandenburg szekciónak 1200 alkalmazottja van.

Munkánk területei:
- Betegellátáshoz kapcsolódó tanácsadás
- Felelősség 25 berlini óvodáért
- “Lebenskunde” (etikához hasonlít) tantárgy oktatása berlini általános iskolákban

A Humanistic Association of Germany (HVD) tanárképzési osztályának berlini részlege számos európai, migráció témájú projektben elkötelezett. A "Lebenskunde"-val Berlinben és Badenburgban 50.000 tanulót érünk el, ez a tárgy etikával és erkölcsi tanulással foglalkozik nem vallási szemszögből. Egyik irányelvünk az ENSZ emberi jogi egyezménye. Az antidiszkrimináció fontos szerepet játszik mind a tanításunkban, mind a hazai és nemzetközi tanárképzéseinkben. Az utóbbiak Afacanban (Törökország) Erasmus KA1 képzéseink részét képezik.

Artemisszió Alapítvány, Magyarország

Csáky Erzsébet és Komjáthy Zsuzsanna

Az Artemisszió Alapítvány 1998-ban alapított non-profit szervezet. Jelenleg 17 munkatársa van. Célja a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása. Három fő munkaterületünk van: a marginalizált csoportok integrálása, felnőttképzés és iskolai programok.

Tevékenységeink nemzetközi szinten is jelentős: európai és Európán kívüli (pl: Brazília, Kolumbia, Sierra Leone) partnerekkel is együtt dolgozunk. Tagjai vagyunk különböző hálózatoknak, többek között az Anna Lindh Alapítványnak, a HAND Globális nevelés munkacsoportjának, az Európai Migrációs Hálózat Magyar tagozatának. 

Losonci Általános Iskola, Magyarország

Czifrik Piroska és Kiss Tímea

Az iskola Budapest VIII. kerületében található. 550 tanuló jár ide, nagy részük hátrányos társadalmi, gazdasági közegből jön. A tanulók 60%-a roma.

A Losoncinak 66 tanára van, akik folyamatosan új lehetőségeket keresnek tanítványaik támogatására. Például kapcsolatba lépnek civil szervezetekkel, alapítványokkal, sportegyesületekkel, múzeumokkal, a magyar sakkegyesülettel stb. Nagyon jó munkakörnyezetben dolgoznak, a tanárok jó kapcsolatot ápolnak egymással, valamint az igazgatóval, Stenzigner Csillával - ez a tanulókkal kapcsolatos problémák kezelésében is pozitív szerepet játszik. Az 1-4 osztályokban csoportos tanítás zajlik, ez a megközelítés beépül majd a PEARLS tanárképzéseibe. 

Tekirdağ Romans Aid and Solidarity Association, Törökország

Necmi Gündüz és Semih Marangoz

Szervezetünk 2010-ben létesült Tekirdagban, a Márvány-tenger északi partjánál. A 150.000 lakosú városnak két – nagy szegénységben élő – romák által lakott szomszédja van. Ezeken a településeken az emberek szenvednek a szegénységtől. Az iskolába járók alacsony száma és a korai iskolaelhagyás kulcsfontosságú problémák, amelyek hozzájárulnak a szegénységhez. Szervezetünk célként tűzte ki a romák, a közintézmények és a nem romák közötti hálózat kiépítését. Itt egyik célunk a roma fiatalok oktatási helyzetének javítása. 

 

Mustafa Necati Általános Iskola, Törökország

Özlem Oktay

Iskolánknak 150 hat és tíz év közötti roma közösséghez tartozó tanulója van. 

15 fogyatékossággal élő tanulónk van, egy - nyugat-európai sztenderdekkel össze nem hasonlítható - támogatást nyújtó szociális-munka intézmény tagjai segítik őket. A Mustafa Necati Iskola pusztán két km-re van a görög határtól, Törökország Marmara régiójában.
A szülők pusztán 5%-ának van rendszeres munkája, a többiek alkalmi munkából, vagy csekély állami támogatásból élnek. Ezek a körülmények negatív hatással vannak a tanulók teljesítményére. Annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten, iskolán kívüli tevékenységeket (éneklés, tánc, színház) kínálunk. PEARLS partnerként bővíteni tudjuk ezen tevékenységek körét.

Ezen kívül együtt dolgozunk az Edirne-I Tudományos Líceummal, melynek 382 14 és 18 év közötti tanulója és 34 tanára van. A PEARLS projekt közben szeretnénk több szervezettel is együttműködni, egy hálózatot létrehozni, hogy nagyobb támogatást tudjunk nyújtani tanulóinknak. 

„Gipsy Eye“ Egyesület, Románia

Ionut Stan

A Gipsy Eye alulról építkező szervezet, tagjai különböző társadalmi csoportokból jönnek. Mottónk: “nézz az előítéletek mögé”. A Gipsy Eye informális csoportként jot létre 2007-ben, hat roma diák kezdeményezésére, s 2008 augusztusában lett hivatalosan is NGO. Iasiban, észak-kelet Romániában van a székhelye, ez az ország egyik legelmaradottabb régiója. Mindennek ellenére Iasi fontos szerepet játszik Románia kulturális és gazdasági életében (pl. Iasiban van az ország harmadik legnagyobb egyeteme Bukarest és Kolozsvár után). A romániai romák 5%-a él itt.

Célunk a romák elleni előítéletek elleni harc az alábbiak szerint:
- A roma gyerekek támogatása abban, hogy egyenlő eséllyel vegyenek részt az oktatásban

- Az iskolaelhagyás megelőzése mediációval és tanárképzésekkel

- Roma lányok ösztönzése, hogy példaképekké váljanak, s aktívan részt vegyenek projektekben

- A roma fiatalok identitásának megerősítése a roma kultúra és történelem tanításán keresztül

 

Scoala Gimnaziala Cozmesti, Románia

Angela Casariu

A Cozmesti Iskola kelet Romániában, a Moldáv régióban van. 316 három és tizenöt év közötti tanulója van. A tanulók különböző társadalmi háttérrel jönnek, többségük hátrányos helyzetű. A jól felszerelt (projektorok, laptopok, új bútorzat, modern tanítási anyagok) iskolában óvoda, általános iskola és középiskola működik. Az óvoda országszerte elismert intézmény.

A PEARLS project pénzügyi támogatásával az iskola vezetése azt tervezi, hogy több hátrányos helyzetű, elsősorban cigány tanulót von be a projektekbe és a partnerségekbe a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében. Két tanár is cigány közösségből származik, ami egyedülálló a román iskolákban, de hatalmas előny a cigány gyerekek és szüleik elérésénél.

Education and Teacher Training Agency, Horvátország

Nevenka Lončarić-Jelačić

Az Education and Teacher Training Agency (ETTA) egy állami intézmény, amely szakmai és tanácsadási támogatásért felelős a horvátországi általános oktatás területén. 110 vezető tanácsadó dolgozik a zágrábi központi irodában. A pedagógusok szakmai támogatása mellett munkánk célja:

A külföldön élő horvát állampolgárok és a Horvátországban élő más nemzetiségű emberek oktatása,

a nemzeti tanterv kidolgozásában és végrehajtásában való részvétel,

a Horvát Nemzeti Oktatási Standard kidolgozásának és végrehajtásának figyelemmel kísérése a nemzeti tanterv részeként stb.

1999 óta felelősek vagyunk az emberi jogi oktatás országos tantervének végrehajtásáért és az aktív állampolgári nevelés tantervének megvalósításáért. A romák integrációjával kapcsolatos nemzeti cselekvési terv (2005-2015), valamint más fontos nemzeti dokumentumok ezen a tanterven keresztül valósulnak meg.

Projekt koordinátor

⁠⁠⁠Gottfried Wilhelm Leibniz Egyetem Németország

Bölcsészettudományi Kar

Állampolgári Ismeretek Tanszék

Prof. Dr. Dirk Lange

Schloßwender Straße 1


30159 Hannover Germany