• Zielgruppen
  • Suche
 

Obiective

Principalul obiectiv : Adoptarea unor  măsuri pentru reducerea abandonului școlar timpuriu

Obiectiv specific I : Implementarea unor măsuri de sprijin pentru elevii cu risc de abandon școlar – prin construirea unei rețele cu participanți din diferite medii : părinți, reprezentanți  ai minorităților, oameni de afaceri, etc., implicați în mediul școlar- pentru a promova dezvoltarea emoțională și intelectuală a elevilor aflați în pragul abadonului școlar timpuriu și pentru a  implementa în școli medii de învățare.

Obiectiv specific II: Planificarea și organizarea unui curs de mobilitate destinat profesorilor cu scopul de a :

a)      Împartasi exemplele de bună practica, rețele de cooperare între școală și diverși actori, pentru sustinerea elevilor supuși riscului de abandon scolar ;

b)     Consolida competențele profesorilor axate pe interacțiunea cu elevii din clasele lor, proveniți din diferite medii .