• Zielgruppen
  • Suche
 

Descriere

Scopul politicii educaţionale a Uniunii Europene este să reducă rata abandonului şcolar timpuriu cu 10 % până în anul 2020, obiectivele strategice ale cooperării europene în educaţie şi formare (ET 2020, 2009/C119/02) fiind:

a) Accesarea a cât mai multe programe de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de mobilitate de către cei interesati.

b) Îmbunătăţirea calitații şi eficienţei  educaţiei şi formării

Cu privire la scopul mentionat mai sus : a) Proiectul PEARLS face parte din rețeaua de calificare europeana, iar participanții au obținut  certificatul EUROPASS, un document recunoscut la nivel internațional, care certifică cunoștințe  și competențe obtinute în mediul european. La sfârșitul perioadei de implementare,  profesorii implicați în proiectul  PEARLS  vor participa la viitoare traininguri, aceștia pot, de asemenea, participa  la programul de mobilitate numit “Key Action 1” (KA1),  actiune a programului Erasmus + . Aceste mobilități  pentru profesori reprezintă un element crucial al învățării pe tot parcursul vieții, îmbunătățit prin intermediul proiectului PEARLS. b) Profesorii vor învața să dezvolte oferte de învațare individuale, raportate la elevi- luând în considerare expertiza și experiența personală. În acest sens, vor fi vizați elevii din medii dezavantajate, cu nevoi speciale, dar si imigranți și membri ai comunităților minoritare (minoritatea rroma, de exemplu), avand ca rezultat marirea procentului de elevi absolventi.